Innovatieve business modellen

Morgen ben ik dagvoorzitter tijdens de Dag van het Business Model en Digitaal Erfgoed. Een bijzondere dag waarop sleutelfiguren binnen erfgoedorganisaties en personen actief op het gebied van media samenkomen om elkaar te inspireren én tijdens workshops aan de gang te gaan met nieuwe business modellen. Key-note spreker die dag is Alex Osterwalder. Hij is internationaal beter bekend als ‘mr. Business model’. Als Internationaal

Gamevertising: laat niet met je spelen

Afgelopen dinsdag was ik dagvoorzitter tijdens een congres over gamevertising. In de Rode Hoed had de organisatie van Emerce een aantal deskundigen uitgenodigd die spraken over de sociaal economische aspecten van gaming, de (on)mogelijkheden van in-game advertising en de diverse kansen die deze nieuwe industrie biedt. Wist u bijvoorbeeld dat de game-industrie inmiddels groter is dan de film-industrie? In mijn column geef ik een