Responsible AI in de praktijk

“Over 15 jaar wil ik mijn zoon kunnen uitleggen wat wij deden om kunstmatige intelligentie begrijpelijk te houden, zodat ook zijn generatie zeggenschap zal hebben over de systemen die dan beslissingen nemen.” aan het woord is Jim Stolze, de medeoprichter van Aigency: een platform dat studenten met bedrijven verbindt die met kunstmatige intelligentie aan de slag willen. Naast AI voor bedrijven “zorgen we, via AI for Good, dat Ai ook gebruikt kan worden door NGO’s en gemeentes.” zegt Stolze, “want Ai is te belangrijk om alleen aan de grote tech-bedrijven over te laten.”

Lees verder bij Tada.City