Facebook-sovelluskehitys ja markkinointi sosiaalisessa mediassa

Facebook-sovelluskehitys ja markkinointi sosiaalisessa mediassa

Internetalan menestynyt yrittäjä Jim Stolze on esittänyt, että tuotteen menestys on riippuvainen tuotteen ansaitsemasta huomiosta ja markkinoijien tulisi keskittyä enemmän sosiaalisen median markkinoinnin yhteydessä sen keräämään huomioon (ROAan) kuin rahalliseen tuottoon (ROIhin). Vallitsevan groundswellin aikana tämä on varmasti totta. ROA on kuitenkin vain käsite ja ajattelumalli, jolla sosiaalisen median markkinoinnin kannattavuuden mittausta tulisi lähestyä. Kun sosiaalisen median markkinointikampanjan herättämää huomiota eli ROAa mitataan, puhutaan usein konversioista.

jim-doha

Kuvasta voidaan todeta, että konversiot ovat yksi yleisimmistä sosiaalisen median markkinointikampanjoiden
kvantitatiivisista tilastoinnin kohteista.

Konversioprosentilla tarkoitetaan yleensä sitä prosentuaalista osaa kuluttajista, joka on kaikista markkinointikampanjalle altistuneista kuluttajista muuttunut maksaviksi asiakkaiksi. Konversioprosentin määritelmä on kuitenkin sovellettavissa markkinointikampanjasta riippuen, ja itse tilastoitu asiakkaan ostotoimenpide voidaan korvata millä tahansa muulla kuluttaja-aktiviteetilla, jonka suorittaminen koetaan markkinointikampanjan tavoitteen täyttymisenä.

Sandro Gelmi
Metropolia Ammattikorkeakoulu
Insinööri (AMK)