Facebook-sovelluskehitys ja markkinointi sosiaalisessa mediassa

Internetalan menestynyt yrittäjä Jim Stolze on esittänyt, että tuotteen menestys on riippuvainen tuotteen ansaitsemasta huomiosta ja markkinoijien tulisi keskittyä enemmän sosiaalisen median markkinoinnin yhteydessä sen keräämään huomioon (ROAan) kuin rahalliseen tuottoon (ROIhin). Vallitsevan groundswellin aikana tämä on varmasti totta. ROA on kuitenkin vain käsite ja ajattelumalli, jolla sosiaalisen median markkinoinnin kannattavuuden mittausta tulisi lähestyä. Kun sosiaalisen median markkinointikampanjan herättämää huomiota eli ROAa mitataan, puhutaan