Aandacht ook in Trendrede 2012?

Aandacht ook in Trendrede 2012?

Je hoeft niemand meer uit te leggen wat er op de derde dinsdag in september wordt uitgesproken. Juist, de troonrede. Maar weet je ook welke rede er een week eerder wordt uitgesproken? Dat is de trendrede.

Sinds 2010 heeft een aantal trendwatchers de handen ineen geslagen en probeert zo ” … de actualiteit in drie grote overkoepelende thema’s te kaderen en te clusteren (…) en daarmee Nederland een uitgelicht pad richting toekomst te tonen”.

Aandacht in de Trendrede

De #trendrede2012 wordt dus binnenkort live -bij Seat2Meet Utrecht- bekend gemaakt. Zorg dat je erbij bent! In de tussentijd wijs ik je graag op het feit dat de samenstellers van 2011 ook de aandachtseconomie benoemden bij hun drie belangrijkste trends. Een aantal zinsneden:

  • De komende jaren maken we de omslag van controle over het proces naar aandacht voor het proces.
  • Aandacht biedt zowel houvast als vrijheid, het kan even goed traditie ondersteunen als vernieuwing creëren, anker én zeil zijn.
  • Aandacht leidt tot waardecreatie: de eigen kleine wereld blijkt rendabeler dan lange tijd gedacht.
  • Aandacht voor de omgeving leidt tot nieuwe waarde. Eieren die uit de eigen wijk komen, maken nieuwsgierig naar de kip die ze heeft gelegd
  • Grote aandacht geven aan kleine dingen levert de verwondering en begeisterung op waar we naar op zoek zijn.
  • Aandacht gaat tot de belangrijke valuta behoren. De schaarste eraan leidt tot keuzemomenten.
  • Filteren wordt de nieuwe standaard, verrassing een optie.
  • We gaan steeds beter filteren en selecteren om onze aandacht te richten. Aandacht zorgt voor houvast en wat we aandacht geven groeit.


Lees de hele trendrede van 2011 hier. Ik ben benieuwd welke rol aandacht in de trendrede van 2012 zal spelen.