U.K.-bedrijven investeren flink in podcasting

Uit een recent onderzoek gehouden voor PR Week/Brands2Life blijkt dat organisaties in het Verenigd Koninkrijk hun bestedingen aan interactieve media link hebben verhoogd. Uit de survey -gehouden onder Engelse Communications Directors- kwam naar voren dat 44% van de ondervraagden aan podcasting deed en 41% een company blog had aangemaakt. ipod itunes podcastingTot slot bleek 15% video’s te posten op Youtube.

Ten opzichte van vorig jaar laten deze cijfers een behoordelijk stijging zien. Toen meldde 70% van de ondervraagden bijvoorbeed dat blogging geen prioriteit had. Ondanks deze stijging blijkt dat bedrijven nog onzeker zijn over de te volgen strategie als het gaat om nieuwe (social) media. Slechts 12% zegt tevreden te zijn de te voeren interactieve media strategie.

Gareth Thomas, van Brands2Life’s zegt hierover:

“The audiences companies want to influence are increasingly spending time online and we’re seeing a lot of experimentation with interactive means such as blogger outreach, viral films, podcasts and social networking.

But with so many new channels and online outlets emerging, an overall interactive strategy is crucial to ensure resources are focused on the parts of the interactive world that matter and deliver results.”

Uit de survey kwamen nog meer interessante feiten naar voren over de rol van de Engelse communicatie professionals:

  • Over the last five years 63% of the sample think the role has become more strategic, 55% says they have broader responsibility and 45% say they have become closer to the board
  • 81% say their biggest issue is lack of time to think and contribute strategically as they are short of time, money and, because of the current PR talent shortage, resources
  • 66% think boards of companies take the PR industry more or much more seriously than five years ago – but nearly 60% think that the general public take the PR industry less seriously than five years ago
  • ‘Green’ issues are exercising the minds of UK comms heads but only a quarter say they have a clear plan and are making good progress against it. A quarter don’t have a plan at all