Marketingpodcast.nl Aflevering #1

Het is zover, de eerste aflevering staat online.

Zoals je zult horen, vergelijk deze aflevering met een ‘nulnummmer’ uit de tijdschriftenwereld. Niets leuker dan één keertje droog oefenen, om te zien of alles werkt, of iedereen weet wat-ie moet doen en of het resultaat acceptabel is.

Wel, dat laatste laat ik aan jullie over!

Hier zijn alvast de links van websites die ik zou noemen in de shownotes:

Reacties zijn van harte welkom via deze site of d.m.v. het e-mailadres dat ik in deze aflevering noem!