De Wereld in 2023

De Wereld in 2023

Voor een uniek kijkje in 2023 stelde techpionier Jim Stolze de dienst chatGPT van OpenAI op de proef. Hier volgt het vertaalde gesprek.

Ik ben een artikel over de wereld in 2023 aan het schrijven.
AI: ‘Daar kan ik je zeker bij helpen! Naar wat voor invalshoek ben je op zoek?’

Laten we beginnen met technologie.
AI: ‘De ontwikkelingen op het gebied van technologie zijn de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. De verwachting is dat die trend in 2023 zal doorzetten. Denk aan de inzet van kunstmatige intelligentie en robots op steeds meer gebieden. Maar ook virtual reality, augmented reality en 5G zullen steeds meer gemeengoed worden. Wat zou je nog meer willen weten?’

En de zelfrijdende auto?
AI: ‘Er wordt al getest met autonome voertuigen op wegen in sommige delen van de wereld. Het is aannemelijk dat ze in 2023 onderdeel worden van het dagelijks leven. Zelfrijdende auto’s brengen een potentiële revolutie met zich mee voor de transportsector omdat ze veiliger, efficiënter en goedkoper zijn dan gewone auto’s.’

chatGPT van OpenAI

Je klinkt erg optimistisch. Werkt OpenAI soms ook aan deze ontwikkelingen?
AI: ‘OpenAI werkt aan verschillende technologieën en toepassingen, waaronder autonoom vervoer. Er wordt gewerkt aan zelfrijdende auto’s met als doel het verlagen van het aantal verkeersongevallen. Ze kunnen in potentie de menselijke tekortkomingen opheffen en zorgen voor meer voorspelbare en efficiëntere oplossingen.’

Het lijkt alsof je een eigen agenda hebt. Ik vroeg niets over veiligheid, maar toch begin je er twee keer over. Ik wilde het hebben over concrete toepassingen in 2023.
AI: ‘Mijn excuses, ik wilde het niet laten lijken alsof ik een eigen agenda had. Ik probeerde slechts uit te leggen dat er voordelen kleven aan zelfrijdende auto’s als het gaat over de veiligheid. Op het gebied van concrete toepassingen in 2023 kunnen autonome voertuigen ingezet worden voor openbaar vervoer, bezorgdiensten en wellicht zelfs in de ruimte.’

Oké. Wat weet je over de Nederlandse politiek?
AI: ‘Nederland heeft een parlementaire democratie en is lid van de Europese Unie. De politieke situatie is al langere tijd stabiel te noemen. De huidige regering wordt geleid door minister president Mark Rutte van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Een beweging richting een meer progressief beleid ligt op de loer, afhankelijk van de uitslagen van verkiezingen en referenda.’

Oké. Waar denk je dat ik het nu over wil hebben.
AI: ‘Eh, laat me raden. Je wilt het over de economie hebben?’

Klopt helemaal! Hoe zit het met de inflatie?
AI: ‘De ECB neemt verschillende maatregelen om ervoor te zorgen dat de inflatie onder controle blijft. Waaronder het laag houden van de rentetarieven en beschikbaar maken van economische steunpakketten. Dat gezegd hebbende, het huidige economische klimaat baart sommige experts zorgen en een recessie lijkt onvermijdelijk. Kort gezegd: de toekomst van de economie blijft onzeker.’

Nog iets over het klimaat?
AI: ‘Het is lastig om te voorspellen wat er zal gebeuren in 2023. Maar het lijkt voor de hand te liggen dat Nederland door zal gaan met een aantal klimaatinitiatieven. De overheid komt waarschijnlijk ook boeren tegemoet die getroffen worden door deze nieuwe maatregelen. Daarnaast liggen nieuwe investeringen in groene technologie voor de hand.’

Covid-19 lijkt geen probleem meer te zijn?
AI: ‘Aan de ene kant is het onmogelijk om precies te voorspellen hoe de situatie met Covid-19 zal zijn in 2023. Aan de andere kant is het aannemelijk dat het virus dan nog steeds rondwaart en de effecten voelbaar zullen zijn. Toch ligt het voor de hand dat door de vaccins en behandeling van Covid-19 de verspreiding ervan en bij behorende negatieve gevolgen zullen afnemen.’

Als je een wens mocht doen, wat zou dat zijn?
AI: ‘Als ik één ding mocht wensen: een wereld waarin iedereen – ongeacht je achtergrond – de kansen krijgt om een gezond en betekenisvol leven te leiden. Ik hoop op een toekomst waarin iedereen de kans krijgt om bij te dragen aan de maatschappij en het beste uit zichzelf weet te halen.’

Klinkt een beetje als een uitspraak van Miss Universe, niet?
AI: ‘Ik snap dat het zo overkomt. Maar ik geloof echt dat die wens het nastreven waard is. Het gaat niet alleen om een betere wereld voor ons zelf, maar voor anderen.’

Lees het volledige artikel bij het FD.