TED2010: What the world needs now

TED2010: What the world needs now

Wie goed op de hoogte is -wie de nieuwsberichten volgt en zich verdiept in de achtergronden- heeft het zwaar. We leven in een tijd van economische crisis, van natuurrampen, ongeneeslijke ziektes, oorlog en armoede. Tegelijkertijd kun je stellen dat we nog nooit zoveel mogelijkheden hebben gehad om daar iets aan te doen. Dankzij technologie zijn we meer verbonden met elkaar dan ooit, kennis is alomtegenwoordig en de wetenschap draait op volle toeren. Waarom verandert er dan niets? Als je hier te lang over nadenkt, zou je zelfs boos of hopeloos worden.

TED in California

What the world needs now
Gelukkig is er ook een andere manier om met deze observatie om te gaan. Vandaag is het congres begonnen dat probeert al die problemen te benoemen en de oplossing ervan dichterbij te brengen. Dat gebeurt door het samenbrengen van allerlei mensen, uit allerlei verschillende delen van de wereld die stuk voor stuk een expert zijn in hun specialistische vakgebied. Door met elkaar ideeen uit te wisselen, door op een optimistische manier naar de toekomst te delen, krijg je vanzelf weer zin om de mouwen op te stropen en het gevoel van hopeloosheid om te zetten in daadkracht.

De naam van dit congres: TED. Het is de conferentie die sinds 1984 plaatsvindt in Californie en waar de afgelopen jaren sprekers als Al Gore, Bill Gates en Bono hun ideeen m.b.t. de toekomst hebben gedeeld. Afgelopen jaar heb ik de eer gehad om een Nederlandse versie van dit congres te organiseren, onder de naam TEDxAmsterdam. En op dit moment ben ik aanwezig in het publiek van TED 2010.

Future of Medicine
Worden al die problemen die ik hierboven schetste opgelost? Nou, ja bijna. Opvallend veel medische doorbraken worden gepresenteerd. De T van TED staat voor technologie en het is heel indrukwekkend om te zien hoe de nabije toekomst van onze gezondheid beinvloed wordt door nieuwe technologie. Op het kleine podium liet Daniel Kraft van Stanford University School of Medicine ons zien hoe het tekort aan organen opgelost kan worden door het synthetisch produceren van organen. “Mooi, probleem opgelost”, denk je dan. Maar niet voordat de volgende spreker (Kevin Stone van The Stone Clinic) beweert dat we juist naar de natuur moeten kijken, in plaats van naar kunstmatige oplossingen. Als voorbeeld liet Stone zien hoe Amerikanen een kunstknie kunnen voorkomen door een stukje van een varken tussen hun kniegewricht te krijgen dat wordt afgemetseld met menselijk stamcel materiaal.

Philip Zimbardo

Dr. William Wi sprak over het bestrijden van kanker op een nieuwe manier. Volgens Wi hebben alle mannen en vrouwen kleine microversies van een kankercel bij zich. Of deze zich openbaart als ziekte hangt af van de mate waarin die cel wordt gevoed wordt door onze bloedsomloop. Zijn presentatie bevatte nieuwe inzichten hoe je kunt voorkomen dat je eigen bloedsomloop de kankercellen voedt. Of in zijn eigen woorden: “Can we eat to starve the cancer”?

The need for heroes
Zoals gezegd is TED een verzameling van optimisten die grote en kleine problemen te lijf gaan. Duidelijk is ook de roep om nieuwe helden, mensen die intenties omzetten in acties. Dr. Philip Zimbardo is een trouwe TED-spreker die in het verleden al presentaties heeft gegeven over de misstanden in de Abu Ghraib-gevangenis. In zijn TED-talk van twee jaar gelden gaf hij een verklaring hoe gewone mensen kunnen veranderen in monsters. Dit jaar had hij een nieuwe verhaal: hoe gewone mensen kunnen veranderen in helden. Zijn nieuwe project: Heroic Imagination Project is niet alleen een oproep voor heldhaftig gedrag, maar kent een heuse leergang op Amerikaanse scholen hoe kinderen zich kunnen voorbereiden op hun toekomstige daden. Van “Hero in Training” tot “Hero in Waiting”.

Twee staande ovaties vielen ten deel aan muzikanten vandaag. Respectievelijk een violist die een prachtig verhaal vertelde over de helende werking van de 3 B’s (Bach, Brahms, Beethoven) en een ukelele-speler die vanuit het niets een versie van Bohemian Rhapsody en Ave Maria ten gehore bracht. Het leek wel of deze underdogs (vergeleken met de wereldverbeteraars) een aparte serie helden vertegenwoordigde. Over Robert Gupta is online nog niet zoveel te vinden, maar ik kan je aanraden om op Youtube eens op zoek te gaan naar Jake Shimabukuro (Ukelele).

Sheryl Crow

Uit je comfort zone
Het mooie aan TED is dat je ge├»nspireerd raakt door mensen van buiten je vakgebied. Ik heb ademloos geluisterd naar iemand die zijn gezin redde uit een tornado. Zijn advies: “You can’t change what happens to you, but you can change how you react on it”. Ook het surprise optreden van -mogelijk de aanstaande premier van het Verenigd Koninkrijk- David Cameron gaf weer wat hoop. Deze man sprak met zoveel overtuiging en kennis over hoe zijn partij wil opereren in deze tijd van informatie revolutie dat je bijna weer gaat geloven in de politiek. Toch weer een stukje optimistischer vandaag.

Veel indruk maakten de sprekers over behavioral economics, maar de absolute helde van de dag was: Jamie Oliver!

2 replies to TED2010: What the world needs now

  1. Pingback: