Tip #33: E-mailen als Boeddha

Tip #33: E-mailen als Boeddha

In mijn boek geef ik tips om beter om te kunnen gaan met al het binnenkomende verkeer. Het gaat dan vaak om e-mails, tweets, resultaten bij Google, I.M.’s, sms-jes enzovoort. Dat noem ik dan “inbox” in de meest ruime zin des woords. Want we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere prikkels die tot ons komen: van papieren post tot persoonlijke gesprekken, van to-do lijstjes tot en met krant en televisie.

Je kunt stellen dat het in onze ‘Inbox’ drukker en voller is dan ooit. Toch? Maar ondanks al deze activiteiten, verzetten we met zijn allen niet meer werk, beweert Soren Gordhamer. Hij schreef het boek

Wisdom 2.0, oftewel “Ancient Secrets for the Creative and Constantly Connected”.

Ondanks dat mensen constant hun Facebook- of Hyves-pagina updaten en Twitter-berichtjes versturen naar collega’s die een paar meter verderop zitten, verwijdert het gebruik van nieuwe technologie mensen van elkaar in plaats van dat het elkaar dichterbij brengt, en maakt het mensen minder creatief .

Gordhamer stelt dat mensen die erg actief zijn op het internet iets fundamenteels missen in hun leven. Deze leegte wordt niet opgevuld door technologie, maar alleen door een nieuwe staat van bewustzijn. Mensen staan volgens Gordhamer niet meer in contact met het creatieve gedeelte van hun hersenen.

Die drukke inbox veroorzaakt veel stress bij mensen. Gordhamer citeert in zijn boek een onderzoek waaruit blijkt dat steeds meer werknemers aangeven gestrest te raken door hun werk.

  • Twee van de drie respondenten zeiden dat de informatie-overdosis hun werk minder leuk maakt.
  • De gehele dag, van ’s morgens wanneer we opstaan tot ’s avonds wanneer we naar bed gaan, krijgen we gigantische hoeveelheden data over ons heen gestort. Veel mensen kunnen zich niet een dag voorstellen dat ze niet online zijn
  • De gemiddelde persoon in de westerse wereld zit elke dag een paar uur achter een computer en gebruikt meer dan 50 keer per dag een e-mailprogramma en 70 keer een instant-messaging programma.
  • Indien de persoon op zijn werk gestoord wordt door e-mail dan duurt het gemiddeld 16 minuten en 33 seconden voordat hij weer verder kan gaan met waar hij mee bezig was.
  • 42 procent van de ondervraagden weest stress aan als oorzaak van gezondheidsklachten
  • 61 procent gaf aan dat zij bepaalde sociale activiteiten offerden als gevolg van information overload
  • 60 procent zegt vaak te moe te zijn voor vrijetijdsbesteding

De tip
Volgens Gordhamer moeten we niet massaal afstand nemen van technologie. Hij roept mensen op om er bewust(er) mee om te gaan. De mensen moet de controle krijgen over de technologie, in plaats van andersom. Gordhamer adviseert mensen om Oosterse meditatie-technieken en ademhalingsoefeningen te doen om van hun technologiestress af te komen. Het is goed wanneer iemand op zijn werk af en toe voor vijf minuten mediteert om zo wat afstand te nemen van zijn online bezigheden.

Dit is redelijk in lijn met wat ik op bladzijde 105 beweer. Namelijk dat mensen die het gevoel hebben zelf de touwtjes in handen te hebben, iets gelukkiger zijn dan mensen die het gevoel hebben dat ze geregeerd worden. Ook voor online geldt: jij bent de baas van je browser, niets andersom. Haal even adem en (her)neem de controle.

Meer informatie over Gordhamer vind je hier. Met dank aan PCM voor de tip.

2 replies to Tip #33: E-mailen als Boeddha

  1. Pingback:

  2. Pingback: