Een robot als collega?

In Eindhoven noemen ze het “co-botisering”, het samenwerken van mens en robot. In een training voor GoodHabitz heb de vergelijking met software robots al gemaakt: mensen die samenwerken met algoritmen . Nu.nl schreef er een leuk artikel over. Hier alvast een quote”: Stolze denkt zelfs dat ons werk vooral leuker wordt. “AI will do the heavy lifting. Neem bijvoorbeeld Kira: dat is een tool

47 procent?

Zevenenveertig procent. Dat was volgens Carl Frey en Michael Osborne het percentage van de banen dat door robotisering zou verdwijnen. Hun onderzoek “The Future of Employment” (2013) is waarschijnlijk het meest aangehaalde onderzoek als het gaat om de impact van automatisering op de arbeidsmarkt. Het zou mij niet verbazen als uiteindelijk zo’n zevenveertig procent van alle journalisten een infographic heeft mogen maken van de

Xenotechnofobie

De angst om onze baan te verliezen zit diepgeworteld in ons bewustzijn. Het is de reden dat mensen nog de straat op gaan om te protesteren tegen de sluiting van een fabriek, wanneer een multinational besluit om arbeid te verplaatsen naar een van de lageloon landen. Het ligt in veel gevallen aan de basis van vreemdelingenafkeer. Xenofobie is mijns inziens een ingewikkelde manier om